Wednesday, 30 July 2014

நீங்குதலின் கறை


அனைத்தும் போல
இயல்பாய் நிகழ்கிறது
உனக்கும் எனக்குமான
ப்ரியங்களின் நீங்குதலும் ..

உணர்ச்சிகளற்று
உறைந்திருக்கும் உயிரின் மீது
தன் கூரியபற்களையும் நகங்களையும் பதிக்கிறது
தனிமை

எதிர்ப்பவர்களின்றி வெட்டுண்ட மரமென
வீழ்கின்ற எனதுயிரில்
படிய தொடங்குகிறது
நீங்குதலின் ரத்தக்கறை

1 comment:

  1. நிழல் படிவதாயிருப்பின் வெளிச்சம் வருமின் விலகலாம். ரத்தக்கறை படியுமெனில்?

    ReplyDelete